چاپ ديجيتال

يكي از روشهاي تبديل فايلهاي كامپيوتري به محصولات چاپي ، استفاده از روش چاپ بصورت ديجيتال مي باشد كه روش نشر روميزي نيز خوانده مي شود. اين روش كه مخصوص چاپ حرفه اي در تيراژهاي پايين است، به وسيله دستگاه هاي چاپگر مخصوص اينكار انجام ميگيرد كه بسته به نوع كاربرد آن ( چاپ روي كاغذ و مقوا – چاپ بنر ، فلكس ، چاپ طولي و...)، دستگاههاي مورد استفاده از آن نيز متفاوت مي باشد.

مزيت استفاده از روش نشر روميزي، هزينه پايين و سرعت بالاي آن نسبت به روش چاپ افست مي باشد. زيرا در اين روش هزينه مراحل پيش از چاپ مانند تهيه فيلم و زينك حذف شده و زمان تلف شده نيز به حداقل ممكن مي رسد.