پوستر یک اثر چاپ و تکثیر شده از یک موضوع، درباره یک رویداد یا واقعه خاص است که جهت اطلاع رسانی به قشر گسترده ای از مخاطبین جامعه، ارایه می شود. «پوستر» گونه ای دیگر از زیر مجموعه های هنر گرافیک است با سابقه بسیار قدیمی که به نامهای مختلفی از جمله: تخته اعلان، آفیش، پلاکارد، پلاکات، آگهی دستی، برگه نمایش، باسمه چوبی و جز اینها شناخته می شد. پوستر از جمله متدا ول ترین نوع ساختار گرافیکی است که معمولا از دو عامل مهم «پیام» و «تصویر» تشکیل شده است. عملکرد پوستر ارتباط برقرار کردن میان افراد جامعه با موضوع تبلیغ و یا اطلاع رسانی می با شد.

چاپ پوستر 60*40 گلاسه 135گرم تیراژ 1000 403000 تومان

چاپ پوستر 60*40 گلاسه 135گرم تیراژ 2000 535000 تومان

چاپ پوستر 70*50 گلاسه 135گرم تیراژ 1000 400000 تومان

چاپ پوستر 70*50 گلاسه 135گرم تیراژ 2000 620000 تومان