پاپ آپ استند نمایشگاهی (POPUP STAND) يكي از بهترين انتخابها برای انجام تبليغات نمايشگاهی است. قابليت نصب آسان، زمان نصب كم، وزن سبك، استحكام بالا، سطح وسيع جهت انجام تبليغات و ايستايی مناسب در غرفه، پاپ آپ استند را به محبوب ترين و روتين ترين سازه های نمايشگاهی جهت تزئين غرفه های نمايشگاهی تبديل نموده است.

 

پاپ آپ استند ریلی فنری LX 3*2

قیمت : 7,000,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ استند ریلی فنری LX 3*3

قیمت : 8,000,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ استند ریلی فنری LX 3*4

قیمت : 9,000,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ استند ریلی فنری LX 3*5

قیمت : 10,000,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ استند مگنتی فنری LX 3*2

قیمت : 7,500,000 ریال

جزئیات

پاپ آپ استند مگنتی فنری LX 3*3

قیمت : 8,500,000 ریال

جزئیات

پاپ آپ استند مگنتی فنری LX 3*4

قیمت : 9,500,000 ریال

جزئیات

پاپ آپ استند مگنتی فنری LX 3*5

قیمت : 10,500,000 ریال

جزئیات

پاپ آپ استند استوانه ای مگنتی LX

قیمت : 7,000,000 ریال

جزئیات

پاپ آپ سوئیسی فنری کیف برزنتی 3*3

قیمت : 10,000,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ سوئیسی فنری کیف برزنتی 4*3

قیمت : 11,000,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ سوئیسی فنری کیف برزنتی 5*3

قیمت : 12,000,000 ریال

جزئیات

پاپ آپ سوئیسی فنری هاردکیس 3*3

قیمت : 20,000,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ سوئیسی فنری هاردکیس 4*3

قیمت : 21,000,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ مگنتی خارجی کیف برزنتی 3*3

قیمت : 12,000,000 ریال

جزئیات

پاپ آپ مگنتی خارجی کیف برزنتی 4*3

قیمت : 13,000,000 ریال

جزئیات

پاپ آپ سوئیسی فنری هاردکیس 5*3

قیمت : 22,000,000 ریال

جزئیات

پاپ آپ ویژه مگنتی 3*3 کیس کانترشو

قیمت : 30,000,000 ریال

جزئیات

پاپ آپ ویژه مگنتی 4*3 کیس کانترشو

قیمت : 34,000,000 ریال

جزئیات

هاردکیس برزنتی چرخدار درجه 1

قیمت : 5,000,000 ریال

جزئیات

هاردکیس ویژه کانترشو چرخدار

قیمت : 17,500,000 ریال

جزئیات

کیف پاپ آپ برزنتی چرخدار درجه 1

قیمت : 2,500,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه