پاپ آپ استند نمایشگاهی (POPUP STAND) يكي از بهترين انتخابها برای انجام تبليغات نمايشگاهی است. قابليت نصب آسان، زمان نصب كم، وزن سبك، استحكام بالا، سطح وسيع جهت انجام تبليغات و ايستايی مناسب در غرفه، پاپ آپ را به محبوب ترين و روتين ترين سازه نمايشگاهی جهت تزئين غرفه های نمايشگاهی تبديل نموده است.

پاپ آپ استند ریلی فنری LX 3*1

قیمت : 2,800,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ استند ریلی فنری LX 3*2

قیمت : 3,500,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ استند ریلی فنری LX 3*3

قیمت : 4,000,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ استند ریلی فنری LX 3*4

قیمت : 5,000,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ استند ریلی فنری LX 3*5

قیمت : 6,000,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ استند مگنتی فنری LX 3*1

قیمت : 3,200,000 ریال

جزئیات

پاپ آپ استند مگنتی فنری LX 3*2

قیمت : 3,800,000 ریال

جزئیات

پاپ آپ استند مگنتی فنری LX 3*3

قیمت : 4,500,000 ریال

جزئیات

پاپ آپ استند مگنتی فنری LX 3*4

قیمت : 5,500,000 ریال

جزئیات

پاپ آپ استند مگنتی فنری LX 3*5

قیمت : 6,500,000 ریال

جزئیات

پاپ آپ استند استوانه ای LX 3*1

قیمت : 4,500,000 ریال

جزئیات

پاپ آپ سوئیسی کیف برزنتی 3*3

قیمت : 6,000,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ سوئیسی کیف برزنتی 4*3

قیمت : 7,000,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ سوئیسی کیف برزنتی 5*3

قیمت : 8,000,000 ریال

جزئیات

پاپ آپ سوئیسی هاردکیس 3*3

قیمت : 12,500,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ سوئیسی هاردکیس 4*3

قیمت : 13,500,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ سوئیسی هاردکیس 5*3

قیمت : 14,500,000 ریال

جزئیات

پاپ آپ مگنتی خارجی کیف برزنتی 3*3

قیمت : 8,000,000 ریال

جزئیات

پاپ آپ مگنتی خارجی کیف برزنتی 4*3

قیمت : 9,000,000 ریال

جزئیات

پاپ آپ ویژه مگنتی 3*3 با کیس کانترشو

قیمت : 19,000,000 ریال

جزئیات

پاپ آپ ویژه مگنتی 4*3 با کیس کانترشو

قیمت : 21,000,000 ریال

جزئیات

هاردکیس پاپ آپ برزنتی چرخدار

قیمت : 2,500,000 ریال

جزئیات

هاردکیس پاپ آپ کانترشو چرخدار

قیمت : 10,000,000 ریال

جزئیات

کیف مخصوص پاپ آپ برزنتی چرخدار

قیمت : 1,500,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه