پاپ آپ استند نمایشگاهی (POPUP STAND) يكي از بهترين انتخابها برای انجام تبليغات نمايشگاهی است. قابليت نصب آسان، زمان نصب كم، وزن سبك، استحكام بالا، سطح وسيع جهت انجام تبليغات و ايستايی مناسب در غرفه، پاپ آپ را به محبوب ترين و روتين ترين سازه نمايشگاهی جهت تزئين غرفه های نمايشگاهی تبديل نموده است.

پاپ آپ 1*3

قیمت : 1,500,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ استند 2*3

قیمت : 2,500,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ استند 3*3

قیمت : 3,000,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ استند 4*3

قیمت : 4,000,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ استند 5*3

قیمت : 5,000,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ خارجی هارکیس 3*3

قیمت : 11,500,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ خارجی هاردکیس 4*3

قیمت : 12,500,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ SU 3*3 فنری

قیمت : 6,500,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

پاپ آپ 4*3 SU فنری

قیمت : 7,500,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

کیف پاپ آپ

قیمت : 6,500,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

کیف پاپ آپ برزنتی

قیمت : 2,500,000 ریال

جزئیات