رول آپ استند ها (Rollup Stand) سبکترین نوع سازه های نمایشگاهی هستند که در سایزها و اشکال مختلف وجود دارند. 

خرید رول آپ استند بسیار اقتصادی و مناسب جهت هر نوع مراسم و نمایشگاه بوده و با توجه به سهولت حمل و نقل و نصب آسان و سریع، جزو محبوبترین سازه های پرتابل نمایشگاهی می باشد.

در هنگام برپایی نمایشگاه با استفاده از چند پاپ آپ، استند، رول آپ و میز کانتر براحتی غرفه ها و فضاهای پیش ساخته مورد قبولی میتوان ایجاد  نمود.

رول آپ استند رومیزی خارجی A3 - A4

قیمت : 300,000 ریال

جزئیات

رول آپ استند نقره ای ایرانی 85*200

قیمت : 900,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

رول آپ استند پایه پهن ایرانی 85*200

قیمت : 1,300,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

رول آپ استند نقره ای خارجی 80*200

قیمت : 1,300,000 ریال

جزئیات همراه تصاویر 360 درجه

رول آپ استند نقره ای خارجی 85*200

قیمت : 1,400,000 ریال

جزئیات

رول آپ استند مشکی خارجی 60*200

قیمت : 1,100,000 ریال

جزئیات

رول آپ استند مشکی خارجی 85*200

قیمت : 1,700,000 ریال

جزئیات

رول آپ استند مشکی خارجی 120*200

قیمت : 2,700,000 ریال

جزئیات

رول آپ استند مشکی خارجی 150*200

قیمت : 3,200,000 ریال

جزئیات

رول آپ استند دو طرفه خارجی 120*200

قیمت : 480,000 ریال

جزئیات

رول آپ استند دو طرفه ایرانی 85*200

قیمت : 2,800,000 ریال

جزئیات

رول آپ استند دو طرفه خارجی 150*200

قیمت : 6,500,000 ریال

جزئیات

رول آپ استند گردان خارجی 200*80

قیمت : 6,500,000 ریال

جزئیات