تاریخ نمایشگاههای خارجی 93

  
یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ استانبول - ترکیه
4-7 ژوئن
93-03 14
93-03-17

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی سیال- فرانسه
19-23 اکتبر
07-27- 93
93-08-01
 
چهل و یکمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد-عراق   
20-29 اکتبر
93-07-28
93-08-07
 
نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در مسقط - عمان   
6-10 ژانویه
93-10-16
93-10-20

سی و یکمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی خارطوم - سودان   
25 ژانویه - 1فوریه 2015

نمایشگاه اختصاصی - تخصصی مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی دوحه - قطر   
17-21 فوریه

نوشته شده توسط: مدیر سایت