تخته شاسیقیمت:0

ليست قيمت تخته شاسی 16 میلی متری با كيفت عالی همراه با چاپ درجه يك 6 رنگ

تخته شاسی  در  ابعاد  70*100 سانتيمتر  =   500.000 ریال

تخته شاسی  در  ابعاد  60*90  سانتيمتر   =   400.000 ریال

تخته شاسی  در  ابعاد 50 *70  سانتيمتر   =   350.000 ریال

تخته شاسی  در  ابعاد  40*60  سانتيمتر   =   300.000 ریال

تخته شاسی  در  ابعاد  35 *50  سانتيمتر  =   220.000 ریال

تخته شاسی  در  ابعاد  30*40  سانتيمتر   =   150.000 ریال

تخته شاسی  در  ابعاد  20 *30  سانتيمتر  =   100.000 ریال

تخته شاسی  در  ابعاد  50*50  سانتيمتر   =   300.000 ریال

تخته شاسی  در  ابعاد  60*60  سانتيمتر   =   350.000 ریال

 

ليست قيمت تخته شاسی 8 میلی متری با كيفت عالی همراه با چاپ درجه يك 6 رنگ

تخته شاسی  در  ابعاد  70*100 سانتيمتر  =   450.000 ریال

تخته شاسی  در  ابعاد  60*90  سانتيمتر   =   350.000 ریال

تخته شاسی  در  ابعاد 50 *70  سانتيمتر   =   300.000 ریال

تخته شاسی  در  ابعاد  40*60  سانتيمتر   =   250.000 ریال

تخته شاسی  در  ابعاد  35 *50  سانتيمتر  =   150.000 ریال

تخته شاسی  در  ابعاد  30*40  سانتيمتر   =   100.000 ریال

تخته شاسی  در  ابعاد  20 *30  سانتيمتر  =   80.000 ریال

تخته شاسی  در  ابعاد  50*50  سانتيمتر   =   250.000 ریال

تخته شاسی  در  ابعاد  60*60  سانتيمتر   =   300.000 ریال

 

(( سايزهای غير استاندارد نيز طبق سفارش شما مشتری گرامی توليد می گردد. ))