میزکانتر نمایشگاهی suمیزکانتر نمایشگاهی SU

اندازه چاپ 93.5*205 سانتیمتر

هزینه چاپ پلات و لمینت میز: 450000 ریال

هزینه نصب مگنت 100.000ریال