میز کانتر سوئیسی 2 نفره SUمیزکانتر نمایشگاهی SU

اندازه چاپ 93.5*205 سانتیمتر

هزینه چاپ پلات و لمینت میز: 500000 ریال

هزینه نصب مگنت 100.000ریال