هاردکیس برزنتی چرخدار درجه 1قیمت:5000000

کیف برزنتی چرخدار مخصوص حمل سازه های نمایشگاهی درجه 1   450 هزار تومان

کیف برزنتی چرخدار مخصوص حمل سازه های نمایشگاهی درجه 2   330  هزار تومان