میز کانتر تاجدار یک نفره (LX)میز کانتر نمایشگاهی LX

ابعاد چاپ : 164*90

ابعاد میز :

ارتفاع :93

طول میز 85

عمق : 45

قیمت چاپ : 350.000 ریال

نصب  مگنت : 100.000 ریال