تابلو LEDقیمت:15000000

تابلو LED پایه دار مخصوص نمایش تبلیغات در غرفه های نمایشگاهی ، اطلاعات در این نو تابلو ها بصورت روان و به رنگ قرمز نمایش داده میشود که چنانچه در ابتدای غرفه های نمایشگاهی گذاشته شود ، به جهت حرکتی که نوشته دارند، بلافاصله نظر افراد را به خود جلب میکنند

قیمت فروش این نوع تابلوها  15/000/000 ریال میباشد و بصورت اجاره در یک دوره زمانی  5 روز به قیمت  2/500/000 ریال نیز واگذار میگردد