میزکانتر نمایشگاهی LX 

میز کانتر

اندازه چاپ 90*210 سانتیمتر

هزینه چاپ پلات و لمینت میز: 420000 ریال