میزکانتر نمایشگاهی 2 نفره ریلی LXمیز کانتر

اندازه چاپ 90*210 سانتیمتر

هزینه چاپ پلات و لمینت میز: 500000 ریال

هزینه نصب مگنت 100.000ریال