میز کانتر تاجدار تمام پلاستیکی ABSمیز کانتر تاجدار تمام پلاستیکی ABS

هزینه چاپ PVC همراه با روکش لمینت سرد و نصب روی کانتر : 1.000.000 ريال

ابعاد چاپ میز : 85*183

ابعاد چاپ تاج :80*30