میز کانتر تاجدار پلاستیکی ABSمیز کانتر

میزکانتر تاجدار

هزینه چاپ PVC همراه با روکش لمینت سرد همراه با نصب 800000 ریال

ابعاد چاپ میز : 80*180

ابعاد چاپ تاج :81*28