میزکانتر نمایشگاهی 2 نفره مگنتی LXمیزکانتر نمایشگاهی 2 نفره مگنتی LX

اندازه چاپ 90*210 cm

هزينه چاپ پلات و لمينت و نصب مگنت : 750.000 ريال