میزکانتر نمایشگاهی 2 نفره مگنتی LXمیزکانتر مگنتی

اندازه چاپ 90*210 cm

هزینه چاپ پلات و لمینت و نصب مگنت :600000 ریال