سه پایه بوم فلزی خارجیامروزه ابزارهای تبلیغاتی در انواع مختلف در دنیا ساخته شده است یکی از این ابزارها برای به نمایش درآوردن محصول و یا برند، سه پایه بوم می باشد.از سه پایه بوم در انواع مختلف در شاخه های شغلی می توان استفاده کرد. سه پایه بوم تبلیغاتی که ایده آن از سه پایه بوم چوبی گرفته شده است در انواع فلزی آلمینیوم، آهن تولید میشود.

رسانه نقره ای با فروش سه پایه بوم با بهترین کیفیت و با قیمتی مناسب در خدمت مشتریان گرامی می باشد.در حال حاضر سه پایه بوم در داخل و خارج از کشور عزیزمان تولید میگردد. لازم به ذکر است از سه پایه بوم تبلیغاتی می توان در نمایش انواع تابلوهای تبلیغاتی ، تخته شاسی ، فوم برد و.... که توسط دستگاههای چاپ دیجیتال انجام می پذیرد بهره برد.

85 سانتیمتر ارتفاع چاپ بوم

ارتفاع از زمین 1متر